Bloemetjes (0-4 jaar)

Pedagogisch beleid

De bloemetjes is een groep waarin 12 tot 16 kinderen van 0 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan. Met dit pedagogisch beleid willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de bloemetjes eruit ziet. Op woensdag en vrijdag kunnen De Bloemetjes en de Bijtjes samen gaan. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch; 0492-390012.

Om 7.30 uur wordt de groep geopend. Ook kinderen van andere groepen waar nog geen leidster aanwezig is worden hier gebracht. De jas kan aan de kapstok in de gang worden opgehangen bij de naam van de groep. Het is prettig als de naam van het kind in de jas staat. Persoonlijke spulletjes kunnen in het persoonlijke mandje dat klaarstaat in de kast. Dit kunnen reservekleren zijn, knuffeltjes enz. Het dagboekje kan op de kast worden gezet. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de leidster. Voor eventuele medicijnen wordt een medicijn registratie formulier ingevuld dat door de ouder ondertekend moet worden. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch. Op de tafel of op de grond staan activiteiten klaar, zoals puzzels, blokken, duplo enz. Kinderen kunnen hier zelf uit kiezen of geven zelf aan dat ze graag een andere activiteit willen doen.

Om 8.00 uur of 8.30 uur komen de leidsters van de andere groepen en nemen de kinderen mee die bij hun in de groep zitten. Om 8.00 uur is de 2e leidster aanwezig en om 8.30 uur komt ook de derde leidster op de groep.

Nu beginnen we met het dagprogramma. Eerst samen opruimen en de kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan naar het toilet. Na het gebruik van het toilet mogen de kinderen hun handjes wassen met kinderzeep. Daarna volgt een gezamenlijke activiteit aan tafel. Dit kan bijvoorbeeld zijn: liedjes zingen of een boekje lezen. De liedjes kunnen de kinderen zelf uit een map kiezen doormiddel van het aanwijzen van een plaatje. Zo betekenen twee handjes het liedje ‘twee handjes op de tafel’.

Rond 9.00 uur gaan we fruit eten. De kleine kinderen een fruithap die we zelf maken van vers fruit en de grotere kinderen stukjes fruit die we op een schaal leggen. Dit om kinderen te motiveren ook eens iets anders te proeven en om te delen. We proberen regelmatig te variëren in fruitsoorten zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, ananas, aardbei, sinaasappel, mandarijn. Daarna drinken we ranja of diksap en als de kinderen daarna nog meer willen, bieden wij ze water aan. Met een vochtig doekje mogen de kinderen zelf hun mondje en handjes poetsen. Daarna mogen de kinderen die het zelf kunnen het doekje in de prullenbak gooien. Kinderen die na het fruit gaan slapen worden naar bed gebracht. Ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat een meegebracht knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Als alles opgeruimd is en de kleinere kinderen in bed liggen gaan we een vve activiteit doen. Deze activiteit heeft vaak iets te maken met het thema waar we mee bezig zijn. We hebben vaste thema ’s waar we mee aan de slag gaan, zoals Puk/ lente/ zomer/ herfst/ winter, sinterklaas, Pasen, carnaval, enz. Maar ook hebben we thema‘s, zoals verkeer en vervoer, kleuren, circus, enz.. De activiteit kan een spelletje zijn, maar ook een knutselactiviteit of bijvoorbeeld met z’n allen op de matten spelen. Deze activiteit neem gemiddeld een uurtje in beslag. We willen de kinderen in aanraking laten komen met verschillende materialen. Door bijvoorbeeld met stof, watten, piepschuimbolletjes of iets dergelijks te laten plakken. Natuurlijk zijn de kinderen niets verplicht, maar we proberen ze wel te motiveren.

Ook proberen we minimaal 1 keer per dag een frisse neus te halen buiten. In de zomer zijn we heel veel buiten, maar ook in de winter proberen we tussen de buien door toch even naar buiten te gaan. Buiten kunnen de kinderen in onze zandbak spelen, er staat een speelhuisje en een leuk klimtoestel met glijbaan waar de kinderen zich goed mee kunnen vermaken. Ook hebben we verschillende fietsjes. Loopfietsjes, driewielers, traptractors. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden of voor de allerkleinste een lekker kleed klaar ligt, zodat zij daar ook fijn kunnen liggen en kunnen genieten van de frisse buitenlucht. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Kringspelletjes doen het buiten ook erg goed. ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’ Dit alles om de grove motoriek te stimuleren. Er worden ook uitstapjes gemaakt met de bolderkar.

Tussendoor worden de kinderen die wakker zijn uit bed gehaald en aangekleed. De knuffel en het speentje bergen we op in het mandje en aan het spenenplankje.

Rond 10.45 uur beginnen we met het opruimen van de groepsruimte. Daarin proberen we de kinderen te betrekken door ze kleine taakjes te geven. ‘Kun jij de auto in de kast zetten’ of ‘doen jullie met z’n tweeën alle duplo in de la’. Zo is het voor de kinderen ook duidelijk wat er van ze verwacht wordt.

Om 11.00 uur gaan de kinderen die zindelijk zijn nog even naar het toilet.

Om 11.20 uur gaan we met z’n allen aan tafel en zingen we eventueel nog een paar liedjes om vervolgens te beginnen aan de broodmaaltijd. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze op hun boterham willen. Wij bieden zo veel als mogelijk gezond beleg en zoetigheid aan volgens ons voedingsbeleid. De kleine kinderen krijgen kleine stukjes die ze zelf of met hulp opeten. Daarna drinken we melk. De handen en mond wordt weer gepoetst. Rond 12.30 uur gaan de eerste kinderen naar bed.

Tussen 12.30 en 13.30 uur houden de leidsters om de beurt pauze. De kinderen die al hebben geslapen of die niet meer naar bed gaan of die opgehaald worden kunnen vrij spelen, of er wordt een rustige activiteit aangeboden, zodat de kinderen die niet meer naar bed gaan ook een rustmoment in de dag hebben.

Rond 14.30 uur zijn de meeste kinderen weer wakker en aangekleed en eten we gezamenlijk een bakje vanille yoghurt. De kinderen die dit zelf kunnen mogen zelf eten en de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna nog een bekertje drinken. Dit kan voor de kleinere kinderen een tuitbeker of een flesje zijn. Natuurlijk proberen we ze te stimuleren om uiteindelijk uit een beker te drinken. Ook nu worden de handen en het gezicht weer gepoetst. Ook nu gaan er weer kinderen naar bed. Andere kinderen gaan spelen of doen mee aan een activiteit.

Om 16.00/16.30 uur worden alle kinderen verschoond en opgefrist. We eten met z’n allen een koekje en drinken een bekertje ranja/water. Vanaf 16.30/17.00 uur worden de eerste kinderen opgehaald.

Om 17.00 uur gaat de eerste leidster naar huis. Ondertussen sluit de andere leidster rustig af met een kleine activiteit zoals liedjes zingen, een boekje lezen, met de duplo bouwen o.i.d.

Om 18.00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw kind eerder op te halen. Het is voor ons wel fijn om dit te weten. Als uw kind door opa/oma of kennis opgehaald wordt graag dit op tijd doorgeven aan de leidsters van de groep.

Onze 3+ kinderen volgen de thema’s van de peuterspeelzaal De Boterbloempjes, zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van ouders en kinderen kunnen voldoen. Dit doen ze in een eigen groepje samen met Hilda. Er zijn natuurlijk kinderen die ook naar de Jenaplanschool De Pandelaar gaan en op deze manier komen ze al in contact met kinderen van de peuterspeelzaal die ook naar dezelfde school gaan. Ook gaan onze 3+ kinderen die naar Jenaplanschool De Pandelaar gaan al gezamenlijk uitstapjes maken en gaan zij mee naar de vieringen op school met de Boterbloempjes (psz), zo leren ze de school en hun meesters en juffen al kennen. Op deze manier sluiten we met onze 3+ kinderen op het VVE programma van het peuterwerk aan en vinden ze makkelijk aansluiting bij de kleuters van de basisschool wanneer ze daar zelf instromen.

In het bovenste stukje zijn de verschoonmomenten niet beschreven omdat dit verschilt per kind, maar gemiddeld worden de kinderen 4 tot 5 keer op een dag verschoond. Vaak ‘s morgens, voor het slapen, na het slapen en voor het naar huis gaan. Ook het ritme van de baby’s staat hierboven niet vernoemd, omdat we hierbij zoveel mogelijk het ritme van thuis aan houden. Baby’s krijgen hier flesvoeding, verse fruithap, brood en eventueel groente. De groente moet dan wel van thuis uit mee genomen worden. De groente geven we dan voor 16.30 uur en wordt tot de leeftijd van 1 jaar gegeven. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze leidsters, dan zet zij deze in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer. Zijn er andere wensen dan horen we die graag.

Op het whitebord staat een overzicht van het eten, slapen en de bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Één keer per 2 weken schrijven we een stukje in het kinderdagverblijf boekje, over de ontwikkeling van het kind en bijzondere en leuke stukjes van de week.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-390012), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze.

  • Als u gebruik wilt maken van B.S.O (buitenschoolse opvang) moet u dit tijdig aan ons doorgeven, dit loopt niet automatisch door. Opgave kan vanaf 3-jarige leeftijd. Wilt u de dagopvang juist langer laten doorlopen, omdat uw kind misschien pas later kan instromen op de basisschool, geef dat dan ook op tijd door.