Coconnetjes (0-2 jaar)

Pedagogisch beleid

In deze groep spelen kinderen van 0 tot 2 jaar. Deze groep is voor 9 kinderen met 2 leidsters. Om de continuïteit te waarborgen werken we met 3 vaste gezichten op de groep. De inrichting en het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op woensdag en vrijdag kunnen de coconnetjes samen gaan met de rupsjes.

Met dit pedagogisch beleid willen we een beeld scheppen hoe een dag op deze groepen eruit ziet.

Over het algemeen wordt de babygroep om 7.30 geopend door de eerste leidster. Af en toe op een rustige dag is dit 8.30. De kinderen verzamelen dan even op de rupsjes. De tweede leidster komt om 8.30 uur. De maxi cosi kan onder, en de jasjes van de kindjes kunnen aan het kapstokje worden gehangen. Persoonlijke spulletjes zoals knuffels of speen kunnen in het laatje van het kindje worden gelegd. Het dagboekje kan op de kast worden gezet. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de leidster. Ook mag je informatie in het dagboekje opschrijven.

Een dag van onze kinderen ziet er doorgaans als volgt uit:

9.00 – We gaan aan tafel voor het fruit. Sommige kinderen hebben nu al even geslapen. De kinderen die toe zijn aan stukjes fruit krijgen dit en de rest krijgt een vers gemaakte fruithap. Standaard bieden we appel, peer en banaan aan daarnaast variëren we met seizoensgebonden fruit. Gevolgd door een flesje of (tuit)beker diksap of water.

9.30 – Nu gaan de kinderen die 2 keer slapen een dutje doen, ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat hun meegebrachte knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Met de kinderen die wakker zijn gaan we een( VVE ) activiteit doen. Dit kan variëren van verven of bellenblazen, dansen op muziek tot aan buitenspelen. We gaan minimaal 1 keer per dag een frisse neus halen buiten, ook in de winter of tussen de buien door. Natuurlijk worden alle activiteiten afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen die op dat moment meedoen. We werken met het Uk en Puk programma wat dit inhoud lees je verderop in dit pedagogisch beleid.

11.00 – Rond deze tijd worden de slapende kinderen rustig aan weer wakker en krijgen de kleinste hun fles (afhankelijk van het ritme van thuis). Nadat we weer allemaal aangekleed zijn gaan we aan tafel voor de broodmaaltijd.

11.30 – De hoogste tijd voor het brood! Kinderen die goed kunnen zitten, zitten aan tafel en anders halen we de schommels of wipstoeltjes er gezellig bij. We proberen deze eetmomenten voor zowel brood etende als fles drinkende kinderen erg intiem, gezellig en knus te houden. Met eventuele allergieën wordt rekening gehouden. We volgen ons voedingsbeleid en proberen zoveel mogelijk gezond beleg aan te bieden.

12.00 – Als de boterhammen alle buikjes hebben gevuld, maken we de flessen met voeding of melk klaar. Daarna kunnen we er weer volop tegenaan en gaan we fijn spelen. De grootste kinderen die nog maar 1 keer slapen gaan nu rustig naar dromenland.

12.30/ 13.30 – In dit uur worden de kinderen met een halve dag opvang gehaald of gebracht en de leidsters hebben om beurten een half uur pauze. In de middag wordt er ook nog een ( VVE )activiteit gedaan. Soms vinden de wat grotere kinderen het leuk even bij de “buren” te gaan spelen.

14.30 – Met de kinderen die dit mogen eten we gezamenlijk een bakje vla/yoghurt. De kinderen die dit zelf kunnen mogen zelf eten, de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna drinken we weer een flesje of (tuit)beker diksap of water.

14.45 – Wanneer we klaar zijn gaan de kinderen die de ochtend geslapen hebben nog even naar bed. Natuurlijk gaat de dierbare knuffel en/of de rustgevende speen op deze momenten met het kindje mee.

15.00 – De kleinste krijgen afhankelijk van hun eigen ritme, rond 15.00 of 16.00 de fles. Tijdens en na de voeding word er gezellig tegen het kindje gekletst en is het echt een moment voor de individuele aandacht.

16.00 – We eten een koekje/soepstengel en drinken nog wat sap of water. Als kinderen van thuis hun groente mee hebben genomen worden deze ook rond deze tijd genuttigd (De Ontdekking verstrekt geen warme maaltijden).

17.00 – Alle kinderen worden nog even verschoond en opgefrist voordat ze naar huis gaan.

18.00 – Iedereen is opgehaald en het kinderdagverblijf gaat sluiten.

Door de dag heen verschonen/controleren we de kinderen bij het naar bed gaan en het uit bed komen. En natuurlijk wanneer het tussendoor nodig blijkt te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat een dag op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk aansluit op het dagritme van thuis. Daarom kan een dagindeling per kind verschillen. Alles is bespreekbaar!

Wij willen vooral kijken naar wat het kind aangeeft en wat de belangen en wensen van het kind op dat moment zijn. Daarom zijn we erg flexibel in het omgaan met het vaste dagritme en de slaap- en eettijden.

De groente, die van thuis is meegenomen kan bij ons gegeven worden. De groente geven we dan voor 16.30 uur. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze leidsters, dan zet zij deze in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer. Zijn er andere wensen dan horen we die graag.

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen en de ontlasting van de kinderen die er die dag zijn. Één keer per 2 weken schrijven we een stukje in het dagboekje, over de ontwikkeling van het kind en bijzondere en leuke stukjes van de week. We maken ook veel gebruik van foto’s.

Als de kinderen de leeftijd van 2 jaar bereiken, gaan ze verder ontdekken bij de vlinders (2 tot 4 jaar) of bij de Rupsjes (0-4 jaar) De ouders worden tijdig ingelicht en de kinderen gaan vooraf een paar keer wennen op de nieuwe groep.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied.

VVE

De leidsters zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.

De thema’s van uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Op deze manier kunnen wij achterstanden snel signaleren en bespreekbaar maken met de ouders. Uit het gesprek zou een doorverwijzing naar een huisarts kunnen vloeien om eventuele verdere hulp in de ontwikkeling/ opvoeding bespreekbaar te maken. De activiteiten planning is in de ochtend een uurtje en in de middag een uurtje, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 10 uur per week VVE programma aan te bieden. Bij de kleinste kan dit korter zijn i.v.m. de concentratie van de kinderen