Rupsjes (0-4 jaar)

Pedagogisch beleid

De rupsjes is een groep waarin max. 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan. Met dit pedagogisch beleid willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de rupsjes eruit ziet.

Over het algemeen wordt de groep om 7.30 geopend door de eerste leidster. Af en toe op een rustige dag is dit 8.30. De tweede leidster komt om 8.30 uur.

De maxi cosi kan onder de kapstok worden neergezet. De jasjes (graag voorzien met naam) van de kindjes kunnen aan het kapstokje worden gehangen. Persoonlijke spulletjes zoals knuffels of speen kunnen in het laatje van het kindje worden gelegd. Het dagboekje kan op de kast worden gezet. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de leidster. Ook mag je informatie in het dagboekje opschrijven. Voor eventuele medicijnen wordt een medicijn registratie formulier ingevuld dat door de ouder ondertekend moet worden. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch. Nu beginnen we met het dagprogramma. Eerst samen opruimen en de kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan naar het toilet. Na het gebruik van het toilet mogen de kinderen hun handjes wassen met kinderzeep. Daarna volgt een gezamenlijke activiteit aan tafel. Dit kan bijvoorbeeld zijn: liedjes zingen of een boekje lezen. De liedjes kunnen de kinderen zelf uit een map kiezen doormiddel van het aanwijzen van een plaatje. Zo betekenen twee handjes het liedje ‘twee handjes op de tafel’.

Rond 9.00 uur gaan we fruit eten. De kleine kinderen eten een fruithap die we zelf maken van vers fruit en de grotere kinderen stukjes fruit die we op een schaal leggen. Dit om kinderen te motiveren ook eens iets anders te proeven en om te delen. We proberen regelmatig te variëren in fruitsoorten zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, ananas, aardbei, sinaasappel, mandarijn. Daarna drinken we ranja, water of diksap. Met een washandje mogen de kinderen zelf hun mondje en handjes poetsen.

Kinderen die na het fruit gaan slapen worden naar bed gebracht. Ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat een meegebracht knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Als alles opgeruimd is en de kleinere kinderen in bed liggen gaan we een activiteit doen. Deze activiteit heeft vaak iets te maken met het thema waar we mee bezig zijn. We hebben vaste thema ’s waar we mee aan de slag gaan, zoals Uk en Puk/ lente/ zomer/ herfst/ winter, sinterklaas, Pasen, carnaval, enz. Maar ook hebben we thema‘s, zoals verkeer en vervoer, kleuren, circus, enz.

De activiteit kan een spelletje zijn, maar ook een knutselactiviteit of bijvoorbeeld met z’n allen op de matten spelen. We willen de kinderen in aanraking laten komen met verschillende materialen. Door bijvoorbeeld met stof, watten, piepschuimbolletjes of iets dergelijks te laten plakken. Natuurlijk zijn de kinderen niets verplicht, maar we proberen ze wel te motiveren.

De leidsters van de Ontdekking zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Vanuit dit programma worden de activiteiten aangeboden en de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Ook proberen we minimaal 1 keer per dag een frisse neus te halen buiten. In de zomer zijn we heel veel buiten, maar ook in de winter proberen we tussen de buien door toch even naar buiten te gaan. Buiten kunnen de kinderen in onze zandbak spelen, er staat een speelhuisje en een leuk klimtoestel waar de kinderen zich goed mee kunnen vermaken. Ook hebben we verschillende fietsjes. Loopfietsjes, driewielers, traptractors. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden of voor de allerkleinste een lekker kleed klaar ligt, zodat zij daar ook fijn kunnen liggen en kunnen genieten van de frisse buitenlucht. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Kringspelletjes doen het buiten ook erg goed. ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’ Dit alles om de grove motoriek te stimuleren. Tussendoor worden de kinderen die wakker zijn uit bed gehaald en aangekleed. De knuffel en het speentje bergen we op in het mandje en aan het spenenplankje.

Rond 10.45 uur beginnen we met het opruimen van de groepsruimte. Daarin proberen we de kinderen te betrekken door ze kleine taakjes te geven. ‘Kun jij de auto in de kast zetten’ of ‘doen jullie met z’n tweeën alle duplo in de la’. Zo is het voor de kinderen ook duidelijk wat er van ze verwacht wordt. Om 11.00 uur gaan de kinderen die zindelijk zijn nog even naar het toilet. De kinderen uit het 2,5 a 3 jarige groepje komen weer terug in de groep.

Om 11.30 uur gaan we met z’n allen aan tafel en zingen we eventueel nog een paar liedjes om vervolgens te beginnen aan de broodmaaltijd. Een boterham met smeerkaas, kaas of vleeswaren, ook kan er gekozen worden uit een boterham met stroop, jam, pindakaas, hagelslag, gekleurde hagelslag of soms pasta. Af en toe krijgen ze nog iets extra’s zoals een cracker, soep of een tosti of een lekker stukje groente zoals paprika of komkommer. De kleine kinderen krijgen kleine stukjes die ze zelf of met hulp opeten. Daarna drinken we melk of water. De handen en mond wordt weer gepoetst en rond 12.30 uur gaan de eerste kinderen naar bed.

Tussen 12.30 en 13.30 uur houden de leidsters om de beurt pauze.

De kinderen die al hebben geslapen of die niet meer naar bed gaan of die opgehaald worden kunnen vrij spelen, of er wordt een rustige activiteit aangeboden, zodat de kinderen die niet meer naar bed gaan ook een rustmoment in de dag hebben.

Rond 14.30 uur zijn de meeste kinderen weer wakker en aangekleed en eten we gezamenlijk een bakje vanille yoghurt ( 150ml). De kinderen die dit zelf kunnen mogen zelf eten en de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna nog een bekertje drinken. Dit kan voor de kleinere kinderen een tuitbeker of een flesje zijn. Natuurlijk proberen we ze te stimuleren om uiteindelijk uit een beker te drinken. Ook nu worden de handen en het gezicht weer gepoetst. Ook nu gaan er weer kinderen naar bed. Andere kinderen gaan spelen of doen mee aan een activiteit uit het vve programma Uk en Puk.

Om 16.00/16.30 uur worden alle kinderen verschoond en opgefrist. We eten met z’n allen een koekje en drinken een bekertje ranja/water. Vanaf 16.30/17.00 uur worden de eerste kinderen opgehaald.

Om 17.00 uur gaat de eerste leidster naar huis. Ondertussen sluit de andere leidster rustig af met een kleine activiteit zoals liedjes zingen, een boekje lezen, met de duplo bouwen o.i.d.

Om 18.00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw kind eerder op te halen. Als uw kind door opa/oma of kennis opgehaald wordt graag dit op tijd doorgeven aan de leidsters van de groep. Ook is er opvang tot 18.30 aan te vragen bij de directie.

In het bovenste stukje zijn de verschoonmomenten niet beschreven omdat dit verschilt per kind, maar gemiddeld worden de kinderen 4 tot 5 keer op een dag verschoond. Vaak ‘s morgens, voor het slapen, na het slapen en voor het naar huis gaan. Ook het ritme van de baby’s staat hierboven niet vernoemd, omdat we hierbij zoveel mogelijk het ritme van thuis aan houden. Baby’s krijgen hier flesvoeding, verse fruithap, brood en eventueel groente. De groente moet dan wel van thuis uit mee genomen worden. De groente geven we dan voor 16.30 uur en wordt tot de leeftijd van 1 jaar gegeven. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze leidsters, dan zet zij deze in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer. Zijn er andere wensen dan horen we die graag.

Op het whitebord staat een overzicht van het eten, slapen en de ontlasting van de kinderen die er die dag zijn. Één keer per 2 weken schrijven we een stukje in het kinderdagverblijf mapje, over de ontwikkeling van het kind en bijzondere en leuke stukjes van de week. Het kindvolgsysteem wordt ingevuld aan de hand van de bevindingen uit het vve programma Uk en Puk en wordt jaarlijks of daar waar nodig besproken met de ouders.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied.

VVE

De leidsters zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind. De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel veel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

De activiteiten planning is in de ochtend een uurtje en in de middag een uurtje, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 10 uur per week VVE programma aan te bieden. De kinderen die 2,5 a 3 jaar zijn volgen de thema’s in een eigen groepje, zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van de kinderen kunnen voldoen. Dit doen we in een kleiner groepje samen met een vaste gecertificeerde leidster in combinatie met de Vlinders, zo is er veel interactie tussen de kinderen van dezelfde leeftijd. De ruimte van de Vliegeniers wordt daar voor gebruikt, zo is de eventuele overgang naar de BSO ook een stuk kleiner.

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze. Als u gebruik wilt maken van B.S.O (buitenschoolse opvang) moet u dit tijdig aan ons doorgeven, dit loopt niet automatisch door. Opgave kan vanaf 3-jarige leeftijd. Wilt u de dagopvang juist langer laten doorlopen, omdat uw kind misschien pas later kan instromen op de basisschool, geef dat dan ook op tijd door.