Vlinders (2-4 jaar)

Pedagogisch beleid

In deze groep spelen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze groep is voor 16 kinderen met 2 leidsters .Om de continuïteit te waarborgen werken we met 3 vaste gezichten op de groep. De inrichting en het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op woensdag en vrijdag kunnen deze groepen samen gaan.

Met dit pedagogische beleid willen we een beeld scheppen hoe een dag op deze groepen eruit ziet.

De groep wordt door de leidster om 07:30 uur geopend. De tweede leidster komt om 08:30 uur. De jasjes kunnen worden opgehangen aan de kapstokjes en andere persoonlijke spullen kunnen in de rugzakjes of in de lade opgeborgen worden. Het dagboekje kan op de kast worden gezet. Ouders kunnen informatie doorgeven aan de leidsters. Ook mag je informatie in het boekje opschrijven.

Rond 09:00 uur gaan we gezamenlijk opruimen en aan tafel om fruit te eten en ranja/water te drinken. De kinderen kunnen zelf een stukje fruit naar keuze van de schaal kiezen en aan de vork prikken. Standaard bieden we appel, peer, en banaan aan daarnaast variëren we met seizoensgebonden fruit. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met eventuele allergieën. Voor of na het fruit doen we een activiteit of zingen we liedjes. De liedjes worden door de kinderen zelf uitgekozen uit een liedjes map. Daarin staan afbeeldingen die voor de kinderen herkenbaar gekoppeld zijn aan een liedje. Per thema kunnen daar liedjes aan worden toegevoegd. Na het eten en drinken krijgen de kinderen een doekje om de handen en het gezicht te poetsen. Met de kinderen die bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan we naar de toiletjes ( we bouwen zo’n vast moment in om onrust tijdens de eetmomenten of tijdens de activiteiten te voorkomen door op en neer geloop naar het toilet) De andere kinderen worden zo nodig verschoond.

Hierna krijgen kinderen de gelegenheid om zelfstandig te spelen of om deel te nemen aan het 2,5 a 3 jarige groepje of een andere vve activiteit. De activiteiten variëren van dag tot dag. Kleien, verven, plakken, tekenen met krijt/kleurtjes/stiften noem maar op. Dit alles is om de motoriek van de kinderen te stimuleren en om de kinderen met nieuwe materialen kennis te laten maken. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan een activiteit, wel wordt het gestimuleerd. Activiteiten zijn gekoppeld aan een thema maar omdat we luisteren naar ideeën en wensen van de kinderen is er van alles mogelijk. De leidsters van beide groepen zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk en spelen daar dan feilloos op in.

We gaan minimaal 1x per dag naar buiten om een frisse neus te halen. Ook in de winter of tussen de buien door. Daar kunnen de kinderen zich vermaken met rennen, fietsen, de zandbak, spelen in de saloon of we doen tik en kringspelletjes met de kinderen.

Om ± 11:15 uur ruimen we gezamenlijk op, de kinderen gaan naar het toilet of worden verschoond, de kinderen van het 2,5 a 3 jarige groepje komen terug in de groep. We wassen onze handen en om ± 11:30 uur gaan we aan tafel om brood te smeren, dit wordt zoveel mogelijk door de kinderen zelf geprobeerd.

We bieden de kinderen gevarieerd en zoveel als mogelijk gezond beleg aan. d.w.z. kaas/ smeerkaas of vleeswaren en de kinderen kunnen ook uit het zoete beleg kiezen zoals jam, stroop gekleurde hagelslag en soms pasta of chocolade hagelslag. We volgen hierin ons voedingsbeleid. Bij de broodmaaltijd houden we rekening met eventuele allergieën en /of wensen van de ouders, vindt u 2 boterhammen genoeg voor uw kind, dan zullen wij daar op inspelen. Daarna drinken we een beker melk en poetsen we handen en mond met een washandje.

Tussen 12:00 en 13:00 uur gaan de kinderen die nog een dutje doen naar bed met eventueel hun knuffeltje of speentje ook worden de luiers nogmaals gecontroleerd. Kinderen die niet gaan slapen mogen vrij spelen in de groep of doen een activiteit.

Tussen 12:30 en 13:30 uur worden kinderen met een halve dag opvang gehaald of gebracht. De leidsters hebben om beurten een pauze.

Om ± 14:30 uur zijn de meeste kinderen alweer wakker en aangekleed zo nodig wordt de luier verschoond. We geven iedereen de gelegenheid om naar de wc te gaan daarna is het tijd om yoghurt te eten en wat te drinken. Ook hierin proberen we de zelfstandigheid van kinderen te prikkelen. Veelal kunnen ze meer dan ze zich realiseren en zelf yoghurt eten is hier een onderdeel van. Natuurlijk worden ook nu weer de handen en het gezicht gepoetst met een doekje.

Kinderen mogen weer gaan spelen en er is een VVE activiteit. Om ± 16:30 uur is het tijd voor een koekje, de kinderen gaan nogmaals naar de wc of worden verschoond en de groep wordt opgeruimd. Meestal sluiten we de dag rustig af met een spel aan tafel, een puzzel of door te bouwen met duplo. Om 18:00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. De kinderen met een luier worden gemiddeld genomen ongeveer 5 keer per dag verschoond. De kinderen die bezig zijn met zindelijkheid gaan op vaste momenten naar de wc maar natuurlijk kunnen ze door de dag heen ook naar de wc gaan.

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen en eventuele bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Dagelijks schrijven we een stukje over hoe de dag is verlopen met eventueel leuke foto’s, deze kopieën kun je zelf in het mapje doen. Het kindvolgsysteem wordt ingevuld aan de hand van de bevindingen uit het vve programma Uk en Puk en wordt jaarlijks of daar waar nodig besproken met de ouders.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied

VVE

De leidsters zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind. De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel veel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. De activiteiten planning is in de ochtend een uurtje en in de middag een uurtje, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 10 uur per week VVE programma aan te bieden.

Onze 2,5 a 3 jarige kinderen volgen de thema’s in een eigen groepje, zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van de kinderen kunnen voldoen. Dit doen we in een kleiner groepje samen met een vaste gecertificeerde leidster.

De ruimte van de Vliegeniers wordt daar voor gebruikt, zo is de eventuele overgang naar de BSO ook een stuk kleiner.

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze. Als u gebruik wilt maken van B.S.O (buitenschoolse opvang) moet u dit tijdig aan ons doorgeven, dit loopt niet automatisch door. Opgave kan vanaf 3-jarige leeftijd. Wilt u de dagopvang juist langer laten doorlopen, omdat uw kind misschien pas later kan instromen op de basisschool, geef dat dan ook op tijd door.