Wetsvoorstel weigering niet-gevaccineerde kinderen aangenomen

 In Uncategorized

Bericht van de Brancheorganisatie Kinderopvang:

Wetsvoorstel weigering niet-gevaccineerde kinderen aangenomen

18 februari 2020

Dinsdag is het initiatiefvoorstel van D66 om kinderopvangorganisaties de mogelijkheid te geven niet-gevaccineerde kinderen te weigeren door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel wordt nu naar de Eerste Kamer gestuurd die de wet moet toetsen op onder andere uitvoerbaarheid, nut en noodzaak. De BK zal ook de Eerste Kamerleden wijzen op de zorgen die bestaan over deze wet, ook bij jeugdartsen en de Raad van State.

Wij zullen ook richting de leden van de Eerste Kamer nogmaals ons pleidooi herhalen. Wij vinden dat de volksgezondheid primair een overheidstaak is en die moet ook vooral daar blijven. Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van onze kinderen, met alle gevolgen van dien. Jeugdartsen en de BK vrezen dat juist door dit voorstel zogenoemde infectiehaarden op kinderdagverblijven (in gebieden) met een lage (<95%) vaccinatiegraad ontstaan.

Voorlopig betreft het nog een wetsvoorstel, de regelgeving is dus nog niet van kracht.
Wij volgen het proces op de voet en zodra er meer informatie is delen wij dat via onze website.

Recent Posts