De Boterbloempjes is een peuterspeelzaalgroep waarin max. 16 kinderen van 2  tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan en bevindt zich op de Pandelaar 37.

De kinderen bezoeken standaard 2 ( 3 of 4 ochtenden per week bij een VVE indicatie) de peuterspeelzaal van 8.30-12.30 uur. Er kan gekozen worden uit maandag en woensdag en dinsdag en donderdagochtend.

De groepsleiding bestaat uit VVE gecertificeerde medewerkers met een Wet Kinderopvang conforme opleiding. Bij een groepsgrootte van 8 of meer zijn er 2 medewerkers in de groep, bij minder dan 8 is dat 1 medewerker.

Dagindeling:

Ouders of verzorgers brengen de kinderen tussen 8.30 en 8.45 uur. Alle kinderen worden persoonlijk door de pedagogisch medewerkers verwelkomt. Tijdens de inloop kunnen ouders gezellig even meespelen met hun kinderen. De ouders/verzorgers worden uitgezwaaid en er wordt gespeeld. Wanneer alle kinderen gebracht zijn wordt iedereen welkom geheten in de kring en wordt er aan de hand van dagritmekaarten verteld wat er die ochtend wordt gedaan. Dit geeft duidelijkheid en structuur en de kinderen worden al nieuwsgierig gemaakt naar wat gaat komen. Hierna mogen de kinderen vrij spelen waarbij groepjes kinderen apart worden genomen voor gerichte activiteiten. Pedagogisch medewerkers stellen de groepjes met zorg samen bv.  naar aanleiding van observaties. De spelmaterialen liggen zoveel mogelijk op kind hoogte zodat de kinderen zelf keuzes kunnen maken. Vanzelfsprekend worden veiligheidsvoorschriften daarbij in acht genomen. Na het spelen wordt er gezamenlijk opgeruimd en daarna fruit gegeten en wat gedronken in de kring. Dan volgt een grote groepsactiviteit bv. liedjes zingen, thema activiteit. Afhankelijk van het weer wordt er vervolgens binnen dan wel buiten gespeeld. De ochtend wordt afgesloten in de kring met bv. een verhaaltje, liedjes, versjes, dansje, spelletje of de verjaardag. (Ouders mogen aanwezig zijn bij het feestje en verzorgen zelf de traktatie) .De ouders wachten in de gang tot hun kind met de pedagogisch medewerker uit de groepsruimte komt.

Kinderen die na de peuterspeelzaal gebruik maken van dagopvang worden door de leiding naar de desbetreffende groep gebracht.

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze.

Er bestaat de mogelijkheid om, binnen De Ontdekking, vanaf 4 jaar gebruik te maken van de BSO (Buitenschoolse Opvang).

Samenwerking peuterspeelzaal en Jenaplanschool de Pandelaar

Wanneer onze peuters 4 jaar worden breekt er een spannende tijd  aan. Ze maken de stap naar de basisschool! Voor velen een grote, spannende stap. Om deze stap zo klein mogelijk te maken, werken wij samen met de jenaplanschool de Pandelaar.

Zo spelen we 1 keer per maand met onze peuters buiten met de kleuters van de school, leuk om te zien hoe de kinderen contact met elkaar maken; met broertjes en zusjes maar ook met de kleuters die voorheen ook bij de boterbloempjes en paardenbloempjes speelden.

Een aantal thema’s per schooljaar organiseren wij gezamenlijk met school, we doen activiteiten samen, lezen boekjes, of houden gezamenlijk een viering. Altijd reuze gezellig!

Daarnaast gaan we met onze oudste peuters een aantal keer per schooljaar een uurtje spelen in de kleuterklas. Zo kunnen zij al kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes en juffen.  Zowel de peuters als de kleuters kijken altijd erg uit naar deze samen speel momentjes! Omdat we zo nauw samenwerken met school, geeft dit veel voordelen voor zowel de kinderen, ouders , peuterspeelzaal leidsters en leerkrachten van school.

Wanneer het kind 3 jaar oud is, adviseren wij de ouders hem /haar in te schrijven op een basisschool naar keuze. Met Jenaplanschool de Pandelaar hebben wij afgesproken dat, wanneer een kind op deze school wordt ingeschreven, wij vanaf de 3 jaar, bij zorgen, met toestemming van  de ouders, contact opnemen met school. Zo bestaat de mogelijkheid om het kind, de ouders en de peuterspeelzaal leidsters te  ondersteunen in de overstap naar de basisschool. Hierbij zal de ib-er of onderbouwcoördinator van school betrokken worden.

Zo creëren we een doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Uit ervaring blijkt dat dit bijdraagt aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.

Voorop staat dat wij het meest belangrijk vinden dat een kind, kind kan zijn; lekker spelen en zich veilig voelen bij ons op de peuterspeelzaal.