Bijtjes (0-4 jaar)

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid Bijtjes

De  Bijtjes is een groep waarin 12 tot 16 kinderen van 0 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan. Met dit pedagogisch beleid willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de Bijtjes eruit ziet. Op woensdag en vrijdag kunnen deze groepen samen gaan.

Om 7.30 uur wordt de groep geopend. Ook kinderen van andere groepen waar nog geen pedagogisch medewerker aanwezig is worden hier gebracht. De jas kan aan de kapstok in de gang worden opgehangen bij de naam van de groep. Het is prettig als de naam van het kind in de jas staat. Persoonlijke spulletjes kunnen in het persoonlijke mandje dat klaarstaat in de kast. Dit kunnen reservekleren zijn, knuffeltjes enz. Het dagboekje kan op de kast worden gezet. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de pedagogisch medewerker.

Voor eventuele medicijnen wordt een medicijn registratie formulier ingevuld dat door de ouder ondertekend moet worden. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch. Op de tafel of op de grond staan activiteiten klaar, zoals puzzels, blokken, duplo enz. Kinderen kunnen hier zelf uit kiezen of geven zelf aan dat ze graag een andere activiteit willen doen.

Om 8.00 uur of 8.30 uur komen de pedagogisch medewerkers van de andere groepen en nemen de kinderen mee die bij hun in de groep zitten. Om 8.00 uur is de 2e pedagogisch medewerker aanwezig en om 8.30 uur komt ook de derde pedagogisch medewerker op de groep. In dit uur kunnen we mogelijk afwijken van de BKR regeling ( beroepskracht-kind ratio).

Nu beginnen we met het dagprogramma. Eerst samen opruimen en de kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan naar het toilet. Na het gebruik van het toilet mogen de kinderen hun handjes wassen met kinderzeep. Daarna volgt een gezamenlijke activiteit aan tafel. Dit kan bijvoorbeeld zijn: liedjes zingen of een boekje lezen. De liedjes kunnen de kinderen zelf uit een map kiezen doormiddel van het aanwijzen van een plaatje. Zo betekenen twee handjes het liedje ‘twee handjes op de tafel’.

Rond 9.00 uur gaan we fruit eten. De kleine kinderen een fruithap die we zelf maken van vers fruit en de grotere kinderen stukjes fruit die we op een schaal leggen. Dit om kinderen te motiveren ook eens iets anders te proeven en om te delen. We proberen regelmatig te variëren in fruitsoorten zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, ananas, aardbei, sinaasappel, mandarijn. Daarna drinken we water. Met een vochtig doekje mogen de kinderen zelf hun mondje en handjes poetsen. Daarna mogen de kinderen die het zelf kunnen het doekje in de prullenbak gooien. Kinderen die na het fruit gaan slapen worden naar bed gebracht. Ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat een meegebracht knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Als alles opgeruimd is en de kleinere kinderen in bed liggen gaan we een VVE activiteit doen. Deze activiteit heeft vaak iets te maken met het thema waar we mee bezig zijn. We hebben vaste thema ’s waar we mee aan de slag gaan, zoals Puk/ lente/ zomer/ herfst/ winter, sinterklaas, Pasen, carnaval, enz. Maar ook hebben we thema‘s, zoals verkeer en vervoer, kleuren, circus, enz.. De activiteit kan een spelletje zijn, maar ook een knutselactiviteit of bijvoorbeeld met z’n allen op de matten spelen. Deze activiteit neemt gemiddeld een uurtje in beslag. We willen de kinderen in aanraking laten komen met verschillende materialen. Door bijvoorbeeld met stof, watten, piepschuimbolletjes of iets dergelijks te laten plakken. Natuurlijk zijn de kinderen niets verplicht, maar we proberen ze wel te motiveren. Ook proberen we minimaal 1 keer per dag een frisse neus te halen buiten. In de zomer zijn we heel veel buiten, maar ook in de winter proberen we tussen de buien door toch even naar buiten te gaan. Buiten kunnen de kinderen in onze zandbak spelen, er staat een speelhuisje en een leuk klimtoestel met glijbaan waar de kinderen zich goed mee kunnen vermaken. Ook hebben we verschillende fietsjes. Loopfietsjes, driewielers, traptractors. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden of voor de allerkleinste een lekker kleed klaar ligt, zodat zij daar ook fijn kunnen liggen en kunnen genieten van de frisse buitenlucht. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Kringspelletjes doen het buiten ook erg goed. ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’ Dit alles om de grove motoriek te stimuleren. Er worden ook uitstapjes gemaakt met de bolderkar. Tussendoor worden de kinderen die wakker zijn uit bed gehaald en aangekleed. De knuffel en het speentje bergen we op in het mandje en aan het spenenplankje.

Rond 10.45 uur beginnen we met het opruimen van de groepsruimte. Daarin proberen we de kinderen te betrekken door ze kleine taakjes te geven. ‘Kun jij de auto in de kast zetten’ of

‘doen jullie met z’n tweeën alle duplo in de la’. Zo is het voor de kinderen ook duidelijk wat er van ze verwacht wordt.

Om 11.00 uur gaan de kinderen die zindelijk zijn nog even naar het toilet.

Om 11.20 uur gaan we met z’n allen aan tafel en zingen we nog een paar liedjes om vervolgens te beginnen aan de broodmaaltijd. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze op hun boterham willen. Wij bieden zo veel als mogelijk gezond beleg en zoetigheid aan volgens ons voedingsbeleid. De kleine kinderen krijgen kleine stukjes die ze zelf of met hulp opeten. Daarna drinken we melk of thee. De handen en mond worden weer gepoetst. Rond 12.30 uur gaan de eerste kinderen naar bed.

Tussen 12.30 en 13.30 uur houden de pedagogisch medewerkers om de beurt pauze. We wijken dan een uur af van de BKR regeling. ( beroepskracht-kind ratio)

De kinderen die al hebben geslapen of die niet meer naar bed gaan of die opgehaald worden kunnen vrij spelen, of er wordt een rustige activiteit aangeboden, zodat de kinderen die niet meer naar bed gaan ook een rustmoment in de dag hebben.

Rond 14.30 uur zijn de meeste kinderen weer wakker en aangekleed. Met de kinderen die dit mogen eten we gezamenlijk kleine stukjes groente. De kinderen die dit zelf kunnen mogen zelf eten, de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna drinken we  weer  een flesje of (tuit)beker water. Natuurlijk proberen we ze te stimuleren om uiteindelijk uit een beker te drinken.  De allerkleinste krijgen als tussendoortje maisvingers of een rijst wafeltje. Magere yoghurt hebben we voor kinderen die echt niets anders willen of kunnen eten. Ook nu worden de handen en het gezicht weer gepoetst. Ook nu gaan er weer kinderen naar bed. Andere kinderen gaan spelen of doen mee aan een activiteit. Mogelijk wijken we af van de BKR regeling als er kinderen van de bso uit school gehaald moeten worden. Na 15.00 wijken we niet meer af van de BKR regeling.

Om 16.00/16.30 uur worden alle kinderen verschoond en opgefrist. We eten met z’n allen een koekje en drinken een bekertje water. Vanaf 16.30/17.00 uur worden de eerste kinderen opgehaald.

Om 17.00 uur gaat de eerste pedagogisch medewerker naar huis, afhankelijk van het kind aantal wijken we hier mogelijk af van de BKR regeling.  Ondertussen sluit de andere pedagogisch medewerker rustig af met een kleine activiteit zoals liedjes zingen, een boekje lezen, met de duplo bouwen o.i.d.

Om 18.00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw kind eerder op te halen. Het is voor ons wel fijn om dit te weten. Als uw kind door opa/oma of kennis opgehaald wordt graag dit op tijd doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep.

In het bovenste stukje zijn de verschoonmomenten niet beschreven omdat dit verschilt per kind, maar gemiddeld worden de kinderen 4 tot 5 keer op een dag verschoond. Vaak ‘s morgens, voor het slapen, na het slapen en voor het naar huis gaan.

Ook het ritme van de baby’s staat hierboven niet vernoemd, omdat we hierbij zoveel mogelijk het ritme van thuis aan houden. Baby’s krijgen hier flesvoeding, verse fruithap, brood en eventueel groente. De groente moet dan wel van thuis uit mee genomen worden. De groente geven we dan voor 16.30 uur en wordt tot de leeftijd van 1 jaar gegeven. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze pedagogisch medewerkers, dan zet zij deze in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer.  Zijn er andere wensen dan horen we die graag.

Op het whitebord staat een overzicht van het eten, slapen en de bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Één keer per 2 weken schrijven we een stukje in het kinderdagverblijf boekje, over de ontwikkeling van het kind en bijzondere en leuke stukjes van de week.

VVE

Alle pedagogisch medewerkers van de Bijtjes zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerker m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen. Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de inbreng van het kind. De thema’s Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje met bijbehorende boekjes bij ieder thema. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks zijn we hier in de ochtend een uurtje en in de middag een uurtje mee bezig,. Zo streven we ernaar ongeveer 10 uur per week aan VVE aan te bieden.

Plusgroep: De kinderen volgen de thema’s in een aparte ruimte zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van ouders en kinderen kunnen voldoen. Dit doen ze in een eigen groepje samen met een pedagogisch medewerker. Er zijn kinderen die, als ze 4 zijn naar de Jenaplanschool De Pandelaar gaan en op deze manier al in contact komen met kinderen van de peuterspeelzaal die ook naar dezelfde school gaan. Ook gaan onze + kinderen die naar Jenaplanschool De Pandelaar gaan al gezamenlijk uitstapjes maken en gaan zij mee naar de vieringen op school met de Boterbloempjes (psz), zo leren ze de school en hun meesters en juffen al kennen. Op deze manier sluiten we met onze + kinderen op het VVE programma van het peuterwerk aan en vinden ze makkelijk aansluiting bij de kleuters van de basisschool wanneer ze daar zelf instromen. Ook de kinderen die naar een andere basisschool gaan volgen de thema’s in dit groepje en worden zo goed voorbereid op het naar school gaan!

Emotionele ontwikkeling:

De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de pedagogisch medewerker de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen.  Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleef wereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil of juist niet wil.  De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Dit wordt dan besproken met de ouders.

Sociale ontwikkeling:

Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij De Bijtjes. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden. Dit gaat natuurlijk op het eigen niveau. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar. Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Op een consequente manier worden de regels van de groep benaderd en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is en de regels van de groep leert kennen. Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe een dag bij Bijtjes is ingedeeld. De dagritmekaarten zijn afgebeeld met de handpop Puk er op. Hierdoor is het verloop van de dag herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen en heeft Puk een echte functie. Puk is herkenbaar voor de kinderen en ze kunnen ook met Puk spelen. Puk is echt een vriendje. De dagritmekaarten geven in grote lijnen de dag weer en dat is erg duidelijk voor de peuters. Soms wijkt het dagritme voor kinderen af, bijvoorbeeld wanneer kinderen eerder gaan slapen of eerder worden opgehaald. Dit is geen probleem, het gaat om de globale dagindeling. De dagritme kaarten worden in de Bijtjes per dag opgehangen. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Met de kinderen, die in de middag naar de opvang komen, bespreekt de pedagogisch medewerker kort na binnenkomst de dagindeling van de middag.

Er wordt op meerdere momenten van de dag besproken wat er die dag al geweest is en/ of wat er die dag nog gaat komen

Persoonlijke ontwikkeling:

Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “ vechten ” en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Dit ook allemaal op het eigen niveau van het kindje.

Waarden en Normen:

Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt , je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. Dit allemaal op het eigen niveau van het kind.

Mentorschap:

Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Natuurlijk hebben alle pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep maar de mentor let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden. Elk kind in de Bijtjes is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Het is voor de pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de Bijtjes. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. De Mentor is verantwoordelijk voor het invullen van het kind volgsysteem  van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Kindvolgsysteem:

De Ontdekking werkt met het kind volgsysteem KIJK, dat in alle groepen hetzelfde wordt gehanteerd. De mentor van het kind houdt de registratie bij en observeert de ontwikkelingslijnen. Andere collega’s observeren natuurlijk ook dingen en noteren deze in KIJK zodat er een totaal beeld van het kind ontstaat. Bij 1,2,3, en 4 jaar krijgen de ouders een 10 minuten gesprek aangeboden. Vooraf aan dit gesprek wordt het ouderrapport uit KIJK mee gegeven aan de ouders. Bij het invullen van de observatie wordt gebruik gemaakt van een lijstje met daarin de ontwikkelingslijnen die per week worden gevolgd, de pedagogisch medewerkers verzamelen zo de gewenste informatie per kind. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een beredeneerd aanbod in hun activiteiten planning. Het kind volgsysteem is digitaal en blijft bij het kind als hij/zij overgaat naar een volgende groep. Wanneer er sprake is van zorg bij een kind wordt in overleg met de ouders aanvullende expertise ingeschakeld, dit kan zijn bij o.a. het consultatiebureau, de huisarts, de opvoedondersteuner enz. Wanneer het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool/BSO gaat, vindt er een overdracht plaats middels een overdrachtsformulier naar de betreffende school/BSO. Wanneer er sprake is van zorg, wordt er een warme overdracht gedaan naar de betreffende school/BSO. Ook dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers. Wanneer de school ook met KIJK werkt wordt het kind ook digitaal verhuisd.

Afmelden en extra opvang:

  •  Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-390012), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze.

  • Als u gebruik wilt maken van B.S.O (buitenschoolse opvang) moet u dit tijdig aan ons doorgeven, dit loopt niet automatisch door. Opgave kan vanaf 3-jarige leeftijd. Wilt u de dagopvang juist langer laten doorlopen, omdat uw kind misschien pas later kan instromen op de basisschool, geef dat dan ook op tijd door.