Bloemetjes (0-2 jaar)

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid 0 tot 2 jaar Bloemetjes 

In deze groepen spelen kinderen van 0 tot 2 jaar. De groep de Coconnetjes is voor maximaal 10 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers. De groep de Bloemetjes is voor maximaal 16  kinderen met  4 pedagogisch medewerkers. Per 3 0-jarige is er een pedagogisch medewerker beschikbaar. Om de continuïteit te waarborgen werken we met  vaste gezichten op de groep. De inrichting en het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op woensdag en vrijdag kunnen de Coconnetjes samen gaan met de Rupsjes en de Bloemetjes met de Bijtjes.

Met dit pedagogisch beleid willen we een beeld scheppen hoe een dag op deze groepen eruit ziet.

Over het algemeen wordt de babygroep om 7.30 geopend door de eerste pedagogisch medewerker. In dit uur kunnen we mogelijk afwijken van de BKR regeling ( beroepskracht-kind ratio) Af en toe op een rustige dag is dit  8.30. De kinderen verzamelen dan even op de Rupsjes of de Bijtjes. De tweede pedagogisch medewerker komt om 8.30 uur of om 8.00 als er ook nog een derde leidster komt om 8.30 uur. De maxi cosi kan onder, en de jasjes van de kindjes kunnen aan het kapstokje worden gehangen. Persoonlijke spulletjes zoals knuffels of speen kunnen in het mandje van het kindje worden gelegd. Het mapje kan op de kast worden gezet. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de pedagogisch medewerker. Ook kan je informatie in het mapje opschrijven. Voor eventuele medicijnen wordt een medicijn registratie formulier ingevuld dat door de ouder ondertekend moet worden. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch.

Een dag van onze kinderen ziet er doorgaans als volgt uit: 

9.00 – We gaan aan tafel voor het fruit. Sommige kinderen hebben nu al even geslapen. De kinderen die toe zijn aan stukjes fruit krijgen dit en de rest krijgt een vers gemaakte fruithap. Standaard bieden we appel, peer en banaan aan daarnaast variëren we met seizoensgebonden fruit.  Gevolgd door een flesje of (tuit)beker water.

9.30 – Nu gaan de kinderen die 2 keer slapen een dutje doen, ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat hun meegebrachte knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Met de kinderen die wakker zijn gaan we een (VVE) activiteit doen. Dit kan variëren van verven of bellenblazen, dansen op muziek tot aan buitenspelen. We gaan minimaal 1 keer per dag een frisse neus halen buiten, ook in de winter of tussen de buien door. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Alle activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen die op dat moment meedoen. We werken met het Uk en Puk programma wat dit inhoud lees je verderop in dit pedagogisch beleid.

11.00 – Rond deze tijd worden de slapende kinderen rustig aan weer wakker en krijgen de kleinste hun flesje (afhankelijk van het ritme van thuis). Nadat we weer allemaal aangekleed zijn gaan we aan tafel voor de broodmaaltijd.

11.30 – De hoogste tijd voor het brood! Kinderen die goed kunnen zitten, zitten aan tafel en anders halen we de schommels of wipstoeltjes er gezellig bij. We proberen deze eetmomenten voor zowel brood etende als fles drinkende kinderen erg intiem, gezellig en knus te houden. Met eventuele allergieën wordt rekening gehouden. We volgen ons voedingsbeleid en proberen zoveel mogelijk gezond beleg aan te bieden.

12.00 – Als de boterhammen alle buikjes hebben gevuld, maken we de flessen met voeding of melk klaar. Daarna kunnen we er weer volop tegenaan en gaan we fijn spelen. De grootste kinderen die nog maar 1 keer slapen gaan nu rustig naar dromenland.

12.30/ 13.30 – In dit uur worden de kinderen met een halve dag opvang gehaald of gebracht en de pedagogisch medewerkers hebben om beurten een half uur pauze.  We wijken dan een uur af van de BKR regeling. ( beroepskracht-kind ratio)

In de middag wordt er ook nog een ( VVE )activiteit gedaan. Soms vinden de wat grotere kinderen het leuk even bij de “buren” te gaan spelen.

14.30 – Met de kinderen die dit mogen, eten we gezamenlijk kleine stukjes groente. De kinderen die dit zelf kunnen, mogen zelf eten, de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna drinken we  een flesje of (tuit)beker water/diksap. De allerkleinste krijgen als tussendoortje maisvingers of een rijst wafeltje. Mogelijk wijken we af van de BKR regeling als er kinderen van de BSO uit school gehaald moeten worden, dit is alleen bij uiterste noodzaak.

14.45 – Wanneer we klaar zijn gaan de kinderen die de ochtend geslapen hebben nog even naar bed. Natuurlijk gaat de dierbare knuffel en/of de rustgevende speen op deze momenten met het kindje mee.

15.00 – De kleinste krijgen afhankelijk van hun eigen ritme, rond 15.00 of 16.00 de fles. Tijdens en na de voeding word er gezellig tegen het kindje gekletst en is het echt een moment voor de individuele aandacht.

16.30 – We eten een koekje/soepstengel en drinken nog wat water. Als kinderen van thuis hun groente mee hebben genomen worden deze ook rond deze tijd genuttigd tot het kind 1 jaar is (De Ontdekking verstrekt geen warme maaltijden).

17.00 – Alle kinderen worden nog even verschoond en opgefrist voordat ze naar huis gaan. De eerste pedagogisch medewerker gaat naar huis, afhankelijk van het kind aantal wijken we hier mogelijk af van de BKR regeling.

18.00 – Iedereen is opgehaald en het kinderdagverblijf gaat sluiten. Er is opvang tot 18.30 uur aan te vragen bij de directie.

Door de dag heen verschonen/controleren we de kinderen bij het naar bed gaan en het uit bed komen. En natuurlijk wanneer het tussendoor nodig blijkt te zijn. Wij vinden het belangrijk dat een dag op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk aansluit op het dagritme van thuis. Daarom kan een dagindeling per kind verschillen. Alles is bespreekbaar!

Wij willen vooral kijken naar wat het kind aangeeft en wat de belangen en wensen van het kind op dat moment zijn. Daarom zijn we erg flexibel in het omgaan met het vaste dagritme en de slaap- en eettijden.

De groente, die van thuis is meegenomen kan bij ons gegeven worden. De groente geven we dan voor 16.30 uur. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze pedagogisch medewerkers, dan zet zij deze in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer. Zijn er andere wensen dan horen we die graag.

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen en de ontlasting van de kinderen die er die dag zijn. Als de kinderen de leeftijd van 2 jaar bereiken, gaan ze verder ontdekken bij de Vlinders (2 tot 4 jaar) of bij de Rupsjes (0 tot 4 jaar), dit is op de St Annastraat 8.

Bij de Boefjes (2 tot 4 jaar) of bij de Bijtjes (0-4 jaar) dit is op de Pandelaar 45. De ouders worden tijdig ingelicht en de kinderen gaan vooraf een paar keer wennen op de nieuwe groep.

VVE

De pedagogisch medewerkers van de Coconnetjes en de Bloemetjes zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de rekenprikkels. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1,5, 1,5-2,5, 2,5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.  De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat  verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerkers. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. De activiteiten planning is in de ochtend gemiddeld twee uur en in de middag gemiddeld twee uur, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 16 uur per week  VVE aan te bieden. Bij de kleinste kan dit korter zijn i.v.m. de concentratie van de kinderen. Op deze manier kunnen wij achterstanden snel signaleren en bespreekbaar maken met de ouders. Uit het gesprek zou een doorverwijzing naar een huisarts kunnen vloeien om eventuele  verdere hulp in de ontwikkeling/ opvoeding  bespreekbaar te maken. Marika van den Hurk draagt zorg voor de kinderen met een extra begeleidingsvraag en zal de pedagogisch medewerker daarin ondersteunen.

Emotionele ontwikkeling:

De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Dit wordt besproken met de ouders. Kinderen die huilen, die niet lekker in hun vel zitten, worden niet aan hun lot overgelaten. Het kind krijgt aandacht, de manier waarop is afhankelijk van de leeftijd en de aard van het kind. Bij de jonge baby’s wordt er gezocht naar een manier waarop het wel goed gaat: bij een baby die krampjes heeft en onrustig is wordt z’n buikje gemasseerd, als het huilen niet te stoppen is, gaat de baby bv. in de wandelwagen of dicht tegen de pedagogisch medewerker aan. 

Sociale ontwikkeling:

Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij De Coconnetjes en de Bloemetjes. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden. Dit gaat natuurlijk op het eigen niveau. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar.

Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een consequente manier van werken worden de regels van de groep benaderd en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is. Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe een dag bij De Coconnetjes en de Bloemetjes is ingedeeld. De dagritmekaarten zijn afgebeeld met de handpop Puk er op. Hierdoor is het verloop van de dag herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen en heeft Puk een echte functie. Puk is herkenbaar voor de kinderen en ze kunnen ook met Puk spelen. Puk is echt een vriendje.

De dagritmekaarten geven in grote lijnen de dag weer en zijn voornamelijk voor de oudere “baby’s ” van belang. Soms wijkt het dagritme voor kinderen af, bijvoorbeeld wanneer kinderen eerder gaan slapen of eerder worden opgehaald. Dit is geen probleem, het gaat om de globale dagindeling. De dagritme kaarten worden in de Coconnetjes en Bloemetjes per dagdeel opgehangen. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Met de kinderen, die in de middag naar de opvang komen, bespreekt de pedagogisch medewerker kort na binnenkomst de dagindeling van de middag.

Er wordt op meerdere momenten van de dag besproken wat er die dag al geweest is en/ of wat er die dag nog gaat komen. 

Persoonlijke ontwikkeling:

Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Dit ook allemaal op het eigen niveau van het kind.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels een observatiesysteem, jaarlijks wordt dit met de ouders besproken in een “10 minuten” gesprekje. (zie kindvolgsysteem) 

Waarden en Normen:

Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt, je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. Dit allemaal op het eigen niveau van het kind. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking.

Mentorschap:

Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Natuurlijk hebben alle pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep maar de mentor let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden. Elk kind in de Coconnetjes en de Bloemetjes is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Het is voor de pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de Coconnetjes en de Bloemetjes. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. De Mentor is verantwoordelijk voor het invullen van het kind volgsysteem van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Kindvolgsysteem:

De Ontdekking werkt met het kind volgsysteem KIJK, dat in alle groepen hetzelfde wordt gehanteerd. De mentor van het kind houdt de registratie bij en observeert de ontwikkelingslijnen. Andere collega’s observeren natuurlijk ook dingen en noteren deze in KIJK zodat er een totaal beeld van het kind ontstaat. Bij 1,2,3, en 4 jaar krijgen de ouders een 10 minuten gesprek aangeboden. Vooraf aan dit gesprek wordt het ouderrapport uit KIJK mee gegeven aan de ouders. Bij het invullen van de observatie wordt gebruik gemaakt van een lijstje met daarin de ontwikkelingslijnen die per week worden gevolgd, de pedagogisch medewerkers verzamelen zo de gewenste informatie per kind. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een beredeneerd aanbod in hun activiteiten planning. Het kind volgsysteem is digitaal en blijft bij het kind als hij/zij overgaat naar een volgende groep. Wanneer er sprake is van zorg bij een kind wordt in overleg met de ouders aanvullende expertise ingeschakeld, dit kan zijn bij o.a. het consultatiebureau, de huisarts, de opvoedondersteuner enz. Wanneer het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool/BSO gaat, vindt er een overdracht plaats middels een overdrachtsformulier naar de betreffende school/BSO. Wanneer er sprake is van zorg, wordt er een warme overdracht gedaan naar de betreffende school/BSO. Ook dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers. Wanneer de school ook met KIJK werkt wordt het kind ook digitaal verhuisd.

 afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk en kost € 51,03 per dagdeel en € 9,72 per uur. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in of vragen dit aan via de ouderapp, wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte biedt.
  • Kinderdagverblijf De Ontdekking is op aanvraag geopend vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur

 

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-390012), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze.

  • Als u gebruik wilt maken van B.S.O (buitenschoolse opvang) moet u dit tijdig aan ons doorgeven, dit loopt niet automatisch door. Opgave kan vanaf 3-jarige leeftijd. Wilt u de dagopvang juist langer laten doorlopen, omdat uw kind misschien pas later kan instromen op de basisschool, geef dat dan ook op tijd door.