Coconnetjes (0-2 jaar)

Pedagogisch beleid

Pedagogisch werkplan 0 tot 2 jaar

In deze groepen spelen kinderen van 0 tot 2 jaar. De groep de Coconnetjes is voor maximaal 10 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers. Per 3 nul-jarigen is er een pedagogisch medewerker beschikbaar. Om de continuïteit te waarborgen werken we met vaste gezichten op de groep. De inrichting en het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op woensdag en vrijdag kunnen de Coconnetjes samen gaan met de Rupsjes.

Met dit pedagogisch werkplan geven we een beeld van hoe een dag op deze groepen eruit ziet.

Over het algemeen worden de babygroepen om 7.30 geopend door de eerste pedagogisch medewerker. In dit uur kunnen we mogelijk afwijken van de BKR regeling ( beroepskracht-kind ratio. De tweede pedagogisch medewerker komt om 8.00 uur en als er ook nog een derde pedagogisch medewerker komt is deze er om 8.30 uur. De maxi cosi kan onder, en de jasjes van de kindjes kunnen aan het kapstokje worden gehangen. Persoonlijke spulletjes zoals knuffels of speentje kunnen in het mandje van het kindje worden gelegd. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de pedagogisch medewerker, dit kan ook via de ouderapp.

Voor eventuele medicijnen wordt een medicijn registratie formulier ingevuld dat door de ouder ondertekend moet worden. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch of via de app.

Een dag voor onze kinderen ziet er doorgaans als volgt uit:

9.00 – We gaan aan tafel voor het fruit. Sommige kinderen hebben nu al even geslapen. De kinderen die toe zijn aan stukjes fruit krijgen dit en de rest krijgt een vers gemaakte fruithap. Standaard bieden we appel, peer en banaan aan, daarnaast variëren we met seizoensgebonden fruit.  Gevolgd door een flesje of (tuit)beker water.

9.30 – Nu gaan de kinderen die 2 keer slapen een dutje doen, ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat hun meegebrachte knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Met de kinderen die wakker zijn gaan we een (VVE) activiteit doen. Dit kan variëren van verven, voorlezen, experimenteren met materialen, bellenblazen, dansen op muziek of buitenspelen. We gaan minimaal 1 keer per dag een frisse neus halen buiten, ook in de winter of tussen de buien door. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Alle activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen die op dat moment meedoen. We werken met het Uk en Puk vve programma wat dit inhoud lees je verderop in dit pedagogisch werkplan.

11.00 – Rond deze tijd worden de slapende kinderen rustig aan weer wakker en krijgen de kleinste hun flesje (afhankelijk van het ritme van thuis). Nadat we weer allemaal aangekleed zijn gaan we aan tafel voor de broodmaaltijd.

11.30 – De hoogste tijd voor het brood! Kinderen die goed kunnen zitten, zitten aan tafel en anders halen we de hoge en/of lage wipstoeltjes er gezellig bij. We proberen deze eetmomenten voor zowel brood etende als fles drinkende kinderen erg intiem, gezellig en knus te houden. Met eventuele allergieën wordt rekening gehouden. We volgen ons voedingsbeleid en bieden zoveel mogelijk gezond beleg aan.

12.00 – Als de boterhammen alle buikjes hebben gevuld, maken we de flessen met voeding of melk/thee klaar. Daarna kunnen we er weer volop tegenaan en gaan we fijn spelen. De grootste kinderen die nog maar 1 keer slapen gaan nu rustig naar bed.

12.30/ 13.30 – In dit uur worden de kinderen met een halve dag opvang gehaald of gebracht en de pedagogisch medewerkers hebben om beurten een half uur pauze.  We wijken dan een uur af van de BKR regeling. ( beroepskracht-kind ratio)

In de middag wordt er ook nog een ( VVE ) activiteit gedaan. Soms vinden de wat grotere kinderen het leuk even bij de “buren” te gaan spelen.

14.30 – Met de kinderen die dit mogen, eten we gezamenlijk kleine stukjes groente. De kinderen die dit zelf kunnen, mogen zelf eten, de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna drinken we  een flesje of (tuit)beker water/diksap. De allerkleinste krijgen als tussendoortje maisvingers of een rijst wafeltje. Mogelijk wijken we af van de BKR regeling als er kinderen van de BSO uit school gehaald moeten worden, dit is alleen bij uiterste noodzaak.

14.45 – Wanneer we klaar zijn gaan de kinderen die de ochtend geslapen hebben nog even naar bed. Natuurlijk gaat de dierbare knuffel en/of de rustgevende speen op deze momenten met het kindje mee.

15.00 – De kleinste krijgen afhankelijk van hun eigen ritme, rond 15.00 of 16.00 de fles. Tijdens en na de voeding wordt er gezellig tegen het kindje gekletst en is het een moment voor de individuele aandacht en interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kindje.

16.30 – We eten een koekje/soepstengel en drinken nog wat water. Als kinderen van thuis hun groente mee hebben genomen worden deze ook rond deze tijd genuttigd. Dit doen we tot het kind 1 jaar is (De Ontdekking verstrekt geen warme maaltijden).

Alle kinderen worden nog even verschoond en opgefrist voordat ze naar huis gaan.

17.00 De eerste pedagogisch medewerker gaat naar huis, afhankelijk van het kind aantal wijken we hier mogelijk af van de BKR regeling.

18.00 – Iedereen is opgehaald en het kinderdagverblijf gaat sluiten. Er is opvang tot 18.30 uur aan te vragen bij de directie.

Door de dag heen verschonen/controleren we de kinderen bij het naar bed gaan en het uit bed komen. En natuurlijk wanneer het tussendoor nodig blijkt te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat een dag op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk aansluit op het dagritme van thuis. Daarom kan een dagindeling per kind verschillen. Alles is bespreekbaar!

Wij willen vooral kijken naar wat het kind aangeeft en wat de belangen en wensen van het kind op dat moment zijn. Daarom zijn we erg flexibel in het omgaan met het vaste dagritme en de slaap- en eettijden.

De groente, die van thuis is meegenomen kan bij ons gegeven worden tot het kind 1 jaar is. De groente geven we dan voor 16.30 uur. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze pedagogisch medewerkers, of zet deze gerust zelf in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer. Zijn er andere wensen dan horen we die graag.

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen de ontlasting en de bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Via de ouderapp versturen we met regelmaat leuke foto’s van de activiteiten van de dag.

Als de kinderen de leeftijd van 2 jaar bereiken, gaan ze verder ontdekken bij de Vlinders (2 tot 4 jaar) of bij de Rupsjes (0 tot 4 jaar). De ouders worden tijdig ingelicht en de kinderen gaan vooraf een paar keer wennen op de nieuwe groep.

VVE

De pedagogisch medewerkers van de Coconnetjes  zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de rekenprikkels. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1,5, 1,5-2,5, 2,5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.  De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat  verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerkers. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit is een continu proces. Door de dag heen worden gezamenlijk, in kleine groepjes of individueel activiteiten met de kinderen gedaan, de duur is afhankelijk van de leeftijd en concentratie. Dat kan op een gepland moment zijn maar ook tijdens de verzorgingsmomenten of spontaan. Op deze manier kunnen wij achterstanden snel signaleren en bespreekbaar maken met de ouders. Uit het gesprek zou een doorverwijzing naar een huisarts kunnen vloeien om eventuele  verdere hulp in de ontwikkeling/ opvoeding  bespreekbaar te maken. Marika van den Hurk draagt zorg voor de kinderen met een extra begeleidingsvraag en zal de pedagogisch medewerker daarin ondersteunen.

Pedagogische kwaliteitsboom:

De pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang worden hieronder beschreven.

De pedagogische kwaliteitsboom is een belangrijk instrument voor onze pedagogisch medewerkers om de doelen voor hun groep op dit vlak in beeld te brengen en daarop te anticiperen. Bij elke groep is de boom aanwezig en daarop is te lezen hoe er aandacht wordt besteed aan onderstaande basisdoelen.

De pedagogisch medewerkers van deze groepen zijn ( veelal) geschoold tot baby specialisten middels een specifieke opleiding.

Emotionele ontwikkeling:

De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Dit wordt besproken met de ouders. Kinderen die huilen, die niet lekker in hun vel zitten, worden niet aan hun lot overgelaten. Het kind krijgt aandacht, de manier waarop is afhankelijk van de leeftijd en de aard van het kind. Bij de jonge baby’s wordt er gezocht naar een manier waarop het wel goed gaat: bij een baby die krampjes heeft en onrustig is wordt z’n buikje gemasseerd, als het huilen niet te stoppen is, gaat de baby bv. in de wandelwagen of dicht tegen de pedagogisch medewerker aan, jezelf emotioneel veilig voelen bij de Coconnetjes vinden wij erg belangrijk voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling voor het mentorschap. De Mentor is verantwoordelijk voor het invullen van het kind volgsysteem van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Sociale ontwikkeling:

Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij de Coconnetjes. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden. Dit gaat natuurlijk op het eigen niveau en begint met naast elkaar spelen op deze leeftijd. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar.

Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een consequente manier van werken worden de regels van de groep benaderd en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is. Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe een dag bij De Coconnetjes is ingedeeld. De dagritmekaarten zijn afgebeeld met de handpop Puk er op. Hierdoor is het verloop van de dag herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen en heeft Puk een echte functie. Puk is herkenbaar voor de kinderen en ze kunnen ook met Puk spelen. Puk is echt een vriendje.

De dagritmekaarten geven in grote lijnen de dag weer en zijn voornamelijk voor de oudere “baby’s ” van belang. Soms wijkt het dagritme voor kinderen af, bijvoorbeeld wanneer kinderen eerder gaan slapen of eerder worden opgehaald. Dit is geen probleem, het gaat om de globale dagindeling. De dagritme kaarten worden in de Coconnetjes per dagdeel opgehangen. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Met de kinderen, die in de middag naar de opvang komen, bespreekt de pedagogisch medewerker kort na binnenkomst de dagindeling van de middag.

Er wordt op meerdere momenten van de dag besproken wat er die dag al geweest is en/ of wat er die dag nog gaat komen.

Persoonlijke ontwikkeling:

Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Dit ook allemaal op het eigen niveau van het kind.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels een observatiesysteem, jaarlijks wordt dit met de ouders besproken in een “10 minuten” gesprekje.( zie kindvolgsysteem)

Waarden en Normen:

Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt, je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. Dit allemaal op het eigen niveau van het kind. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan via de ouderapp of telefonisch. Het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk en kan worden aangevraagd via de ouderapp, zie daarvoor onze tarieven. Kinderdagverblijf De Ontdekking is geopend vanaf 7.00 uur en tot 18.00 uur. (op aanvraag tot 18.30 uur)

      Alles kan via de ouderapp worden aangevraagd.

VVE

De leidsters zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.

De thema’s van uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Op deze manier kunnen wij achterstanden snel signaleren en bespreekbaar maken met de ouders. Uit het gesprek zou een doorverwijzing naar een huisarts kunnen vloeien om eventuele verdere hulp in de ontwikkeling/ opvoeding bespreekbaar te maken. De activiteiten planning is in de ochtend een uurtje en in de middag een uurtje, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 10 uur per week VVE programma aan te bieden. Bij de kleinste kan dit korter zijn i.v.m. de concentratie van de kinderen