GGD bezorgd over ruim helft kinderopvangverblijven

 In Uncategorized

GGD bezorgd over ruim helft kinderopvangverblijven

Bij meer dan de helft van de Nederlandse kinderopvangverblijven is er reden tot zorg voor toezichthouder GGD. Deze organisaties hebben de veiligheid bijvoorbeeld niet in orde, er staan te weinig leidsters op een groep of er zijn ­serieuze klachten binnengekomen. De kinderopvang in arme buurten scoort daarbij gemiddeld slechter op kwaliteit dan de opvang in rijke wijken.
Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar drieduizend kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties verspreid over Nederland – een kwart van het totale aanbod. Toezichthouder GGD heeft bij ruim twee op de drie kinderopvanglocaties in buurten met een laag inkomen ‘lichte’ tot ‘serieuze’ zorgen. In buurten met hogere inkomens is dat iets meer dan de helft.  De kinderopvang wordt in Nederland overgelaten aan particuliere bedrijven. Het toezicht is versnipperd over 25 regionale Gemeentelijke ­Gezondheidsdiensten (GGD’s). Met de introductie van de publieke voorschool voor jonge kinderen tot 4 jaar en de aanscherping van kwaliteits-­regels probeert minister Lodewijk ­Asscher van Sociale Zaken al enige tijd meer grip te krijgen op de kwaliteit van de kinderopvang tussen 0 en 4 jaar.

Voor de ouders van jonge kinderen zijn er geen overzichtelijke maatstaven beschikbaar om de kwaliteit van kinderopvang te onderzoeken. Zij kunnen wel ingewikkelde inspectierapporten doorbladeren maar de opvanglocaties onderling niet vergelijken, zoals in het onderwijs bij de Cito-scores of eindexamenresultaten. De 25 GGD’s geven sinds 2012 op basis van hun openbare inspectierapporten en andere signalen jaarlijks een ­’risico-oordeel’ af van kinderopvang-­locaties. Deze oordelen zijn niet openbaar, omdat de GGD ze voor intern gebruik heeft opgesteld. In samenwerking met Open State Foundation heeft de Volkskrant nu van ruim drieduizend kinderopvanglocaties van zeven van de 25 GGD-regio’s de risico-oordelen weten te achterhalen. De andere ­regio’s hebben tot nog toe hun oordelen niet vrijgeven.  De GGD wijst erop dat de risicoprofielen geen kwaliteitsoordeel vormen. ‘Het is een instrument voor toezichthouders om in te schatten hoe intensief er toezicht gehouden moet worden’, zegt GGD-projectleider Mireille Gemmeke. Als de inspecteur zich zorgen maakt, hoeft er in de praktijk niet altijd iets aan de hand te zijn.

Betrouwbaar beeld

Gemmeke: ‘We vinden het kwaliteitsverschil een interessant vraagstuk, maar is meer onderzoek nodig om er iets over te kunnen zeggen.’ Een woordvoerder van de verantwoordelijke minister Lodewijk Asscher: ‘Mocht blijken dat in gebieden met een lage sociaal-economische status de kwaliteit van kinderopvang daadwerkelijk lager is, dan vinden wij dat zorgelijk.’
Volgens Gjalt Jellesma van ouder­-belangenvereniging Boink geven de ­risicoprofielen wel degelijk een betrouwbaar beeld van de situatie. ‘Grote, goed functionerende organisaties zijn weggetrokken uit slechte buurten. De opvang was niet meer rendabel.’ Kleinere, goedkope opvanglocaties bleven achter. ‘Daar zitten hele goede tussen, maar ook veel slechte.’
Slecht presterende organisaties kunnen volgens Jellesma nu nog te lang doormodderen. De inspectie moet daarom volgens hem strenger controleren, gemeenten moeten strikter handhaven. ‘Ouders kunnen er nu niet op vertrouwen dat de kwaliteit van de kinderopvang op de hoek in orde is.’
De cijfers geven een serieuze indicatie dat er verschillen zijn, zegt Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Juist omdat kinderen uit achterstandsbuurten goede opvang misschien nog wel harder nodig hebben dan kinderen uit een welvarend nest.’

 

Beste ouders van De Ontdekking,

Wat een vervelend bericht weer in de media deze ochtend!
Misschien denken jullie nu: hoe is dit dan bij De Ontdekking gesteld?
Kinderdagverblijf De Ontdekking is afgelopen oktober en november wederom gecontroleerd door Helga Sol, inspecteur van de GGD.
Zowel de buitenschoolse opvang als ook de dagopvang van De Ontdekking zijn allemaal goedgekeurd zonder aanmerkingen, dat wil zeggen dat alles zowel pedagogisch als administratief op orde is en aan de wet kinderopvang voldoet.
In het verleden heeft ook De Ontdekking wel eens een opmerking gehad, bijvoorbeeld over een onvolledige zin in de informatieverstrekking. Wanneer je bijvoorbeeld spreekt over de klachtencommissie in je informatie terwijl dit geschillencommissie moet zijn, krijg je al een aantekening.
Daar mee wil ik aangeven dat kleine administratieve foutjes er al voor kunnen zorgen dat je organisatie zorgwekkend kan zijn en niet voldoet aan de wet en daardoor door de gemeente gehandhaafd dient te worden.
Natuurlijk zijn pedagogische zaken de allerbelangrijkste en dienen die absoluut te voldoen.
Kinderdagverblijf De Ontdekking voldoet aan alle eisen op het gebied van kwaliteit, gezondheid en veiligheid en daar zijn wij enorm trots op.

Wil je de rapporten lezen?

Kijk dan bijvoorbeeld op inspectierapport bso annastraat 17-10-2016

Ook ons KDV Annastraat, KDV Pandelaar en BSO Pandelaar zijn al geïnspecteerd, hiervan zijn op dit moment alleen concept rapporten beschikbaar, maar worden snel verwacht op deze website. 

Dorothé van Dijk en Marika van den Hurk
Kinderdagverblijf De Ontdekking

Recent Posts