Het IKC is niet heilig

 In Uncategorized

11 mrt 2016
Hét integrale kind centrum bestaat niet. Tenminste, dat is niet de wens van kinderopvangprofessionals. Ouders moeten ook kunnen blijven kiezen voor een kleinschalige bso apart van de school. Dit vindt 70 procent van de stemmers op een poll op Kinderopvangtotaal.

Veel plannen over de toekomst van de kinderopvang pleiten voor het integrale kindcentrum als basis. Kinderopvang mag niet achterblijven op het onderwijs, wordt dan gezegd en samenwerken en optrekken in één gebouw is de toekomst van de kinderopvang. De poll vroeg aan bezoekers van Kinderopvangtotaal: ‘Zie jij IKC’s als de toekomst van de kinderopvang?’ ‘Nee’, antwoorde ruim 70 procent. 30 procent van de in totaal 800 stemmers vindt dat er ook keuze moet zijn voor kleinschalige opvang. Ruim 22 procent is bang dat participeren in een IKC de bso te veel verschoolst. Nog eens 18 procent vindt dat kinderen in een IKC een nummer zijn.

Verschoolsing
In een artikel in tijdschrift Management Kinderopvang (nummer 1) verwoordt Marianne Boogaard, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut het gevoel van deze tegenstemmers. ‘De bso moet een beetje een woeste wereld blijven. Kinderen moeten de vrije keuze hebben met wie ze spelen en hoe lang, zonder tussenkomst van leerkrachten of pm’ers.’Boogaard is bang voor verschoolsing. Zij vindt dat de bso zeker ruimte kan bieden voor educatie, maar kinderen moeten vooral hun vrije tijd zelf vorm kunnen geven. Als dat betekent: eindeloos met kapla bouwen, dan moet dat kunnen, vindt Boogaard. ‘Voor je het weet denkt een pm’er: dat kind loopt achter met taalontwikkeling. Laten we er een boekje bij pakken. Maar het is beter om speels mee te gaan in de activiteit van het kind.’

Privacy
In hetzelfde artikel komt Mark Siep, directeur van Plukkebol kinderopvang aan het woord. Hij ziet het gebrek aan privacy als keerzijde van het IKC. ‘Stel dat er een verkeerde opvatting over je bestaat die je blijft achtervolgen. (…) Acteren in verschillende werelden is goed voor een kind.’ Boogaard is het hier mee eens: ‘Een kind dat in de klas wordt gezien als lastig en druk, kan ergens anders juist opvallen als een energiek kind vol met ideeën.’

Op één plek
Er zijn ook professionals die het IKC wel als de toekomst zien van de kinderopvang. 17 procent van de stemmers op de poll vindt het juist erg handig dat kinderen voor school, opvang en andere naschoolse activiteiten op één plek terecht kunnen. Ruim 11 procent vindt het belangrijk dat de kinderopvang nu aanhaakt bij het onderwijs.

7-tot-7-IKC
De orde van de Nederlandse Kinderopvang, een kritische groep (anonieme) kinderopvangondernemers schreef vorig jaar een weblog over het IKC. Ook daarin twijfelen zij openlijk aan de meerwaarde van het IKC. Ouders worden, doordat hun school samenwerkt met een kinderopvangorganisatie gedwongen om voor die bso te kiezen. ‘Zelfs al zou deze totaal niet passen bij hun visie op opvoeden.’ Maar vooral vraagt De orde zich dit af: ‘Worden kinderen wel écht gelukkig van een 7-tot-7-IKC?. ‘Zouden ouders gelukkig worden van een hele dag werken in hetzelfde kantoor, daar ’s morgens te beginnen om zeven uur en ’s avonds om zeven uur weer van dezelfde plek richting huis te gaan? En dat vijf dagen per week?’

Gijs van Rozendaal, voorzitter regiegroep Kindcentra 2020, heeft inmiddels op de kritiek gereageerd: ‘Het IKC wordt geen blauwdruk.’
Boogaard wijst, tot slot, op een onderzoek uit 2014 van de Universiteit van Maastricht naar community schools (brede scholen). Daaruit bleek dat intensieve samenwerking tussen school, kinderopvang en buurt niet aantoonbaar leidde tot betere schoolprestaties. ‘Al die hoogstaande ambities van IKC’s worden nog nauwelijks onderbouwd met onderzoek. Met al die verschillende ambities wordt het straks lastig om aan te tonen dat IKC’s aan hun doelstellingen voldoen.’
Abonnees van Management Kinderopvang lezen het volledige artikel over IKC’s terug in het eerste nummer van 2016. Annette Wiesman/Marianne Velsink

Recent Posts