Algemene informatie

Wie zijn wij?

Wij willen ons graag even aan jullie voorstellen….
Wij zijn Dorothé van Dijk en Marika Van den Hurk. Na jarenlang ervaring op te hebben gedaan in de kinderopvang, Marika als pedagogisch medewerkster en Dorothé op het hoofdkantoor,  zijn wij in 2002 samen de Ontdekking gestart.

 

Onze doelstelling

Kinderdagverblijf De Ontdekking is een plek waar kinderen van 0-13 jaar en hun ouders/verzorgers zich welkom en thuis voelen. De kinderen worden met de meeste aandacht door deskundige leidsters verzorgd en begeleid in hun ontdekkingsreis in de zo belangrijke eerste levensjaren. Het kinderdagverblijf voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ergonomie. Omdat wij als kinderdagverblijf klein willen blijven kunnen wij de huiselijke sfeer creëren die zo van belang is bij jonge kinderen. Daarmee geef je kinderen een vertrouwd en geborgen gevoel zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Het is een bewuste keuze van ons geweest om een kleinschalig kinderdagverblijf te openen aan de St. Annastraat 8 in 2002 en een 2e kinderdagverblijf aan de Pandelaar 45 in 2008 zodat er gelet wordt op details, de contacten met de ouders/verzorgers en het kind direct en doelgericht zijn en er wordt gewerkt in een klein hecht team.

Wet kinderopvang

De wet kinderopvang is per 1 januari 2005 in werking getreden. Hierdoor ontstaat vrije maatwerking. Dit houdt in dat elke ouder met een klein of groot inkomen bij het kinderdagverblijf van zijn of haar keuze terecht kan . Voorheen waren ouders met een kleiner inkomen gedwongen om hun kind te plaatsen in het kinderdagverblijf dat werd gesubsidieerd door de gemeente.

De opvang wordt betaald door 3 partijen; uzelf, uw werkgever en het rijk. De werkgeversbijdrage is verplicht en wordt ook door de belasting uitgekeerd. Veel ouders zullen tot de ontdekking komen dat het netto bedrag dat ze voor kinderopvang betalen veel minder is dan verwacht, vooral als er meer kinderen in het gezin gebruik maken van kinderopvang. Daarnaast zijn de prijzen van Kinderdagverblijf de Ontdekking zeer concurrerend.

Inspectierapporten

LRK & IBAN

Locatie Pandelaar

Dagopvang:

Pandelaar 45
5421 NG GEMERT
0492-390012
LRK nummer: 334501441
(Bijtjes, Bloemetjes, Boefjes)

BSO
Pandelaar 37
5421 NE GEMERT
0492-390012
LRK nummer: 521565467
(Bengels)

BSO
St Michaelstraat 30
5421 NK GEMERT
LRK nummer: 965209945
(Bikkels)

Peuterspeelzaal de Paardenbloempjes
Pandelaar 45
5421 NK Gemert
LRK nummer: 334501441

Peuterspeelzaal de Boterbloempjes
Pandelaar 37
5421 NE  GEMERT
0492-390012
LRK nummer: 302180898

IBAN NUMMER: NL 49 RABO 0161975690
KVK NUMMER: 17136061

Locatie Annastraat

Dagopvang:

St Annastraat 8
5421 KC GEMERT
0492-331007
LRK nummer: 110043157
(coconnetjes, rupsjes, vlinders)

BSO

St Annastraat 8
5421 KC GEMERT
0492-331007
LRK nummer: 314646267
( Avonturiers, Vliegeniers)

Sluitingsdagen 2019

Datum Sluitingsdag
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Maandag 13 april   2e paasdag 
Maandag 27 april  Koningsdag 
Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 21 mei  Hemelvaart
Maandag 1 juni  2e pinksterdag 
Dinsdag 6 oktober  Studiedag 
Vrijdag 25 December  1e kerstdag 
   
   

Werken bij De Ontdekking??
Op dit moment hebben we geen vacatures maar ben je in t bezit van een VVE certificaat en heb je Nederlands op 3F niveau? Dan kun je altijd een mailtje sturen. Stuur je CV met motivatie naar info@deontdekking-kdv.nl

Onze kinderopvang is rookvrij. Dat betekent dat niemand rookt in ons gebouw en op ons terrein. We doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen geven. Behalve gezond, is rookvrij spelen ook veilig spelen. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen anderen zien roken zij later zelf sneller beginnen met roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk.