(Pers) vragen opvangtarieven 2019

 In Uncategorized

(Pers)vragen opvangtarieven 2019

23 oktober 2018

Enkele landelijke media hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang een raming van de kinderopvangtarieven voor 2019 gevraagd. In reactie is aangegeven dat wij als BK uitdrukkelijk niet over de tarieven van onze leden gaan. De tariefstelling is een zaak van de individuele kinderopvangorganisaties. Wel heeft BK een prognose afgegeven, zoals we die al eerder bekend maakten.

Bij de prognose is vermeld dat de BK op dit moment nog geen integraal beeld heeft van de te verwachten tarieven 2019, omdat de gesprekken (adviestrajecten) van kinderdagverblijven met oudercommissies momenteel lopen. Wel krijgen wij vanzelfsprekend signalen binnen en verwachten we dat de tariefaanpassingen voor 2019 (in de basis) in lijn zullen zijn met de praktijktoets. Dit betekent dat wij op grond van IKK-BKR een gemiddelde kostenverhoging van 7,3% verwachten; daar komt dan nog bij loonkostenstijging (+3,8%) en indexatie van de overige kosten (+0,8%). Dit leidt opgeteld tot een gemiddeld te verwachten tariefstijging voor kinderopvang in 2019 van circa 12%. Deze prognose zal naar verwachting van de BK variëren in een binnenbandbreedte van circa +8% en +15% en mede afhankelijk van de omvang kinderopvangorganisatie, het aantal en grootte van de locaties en individuele ondernemerskeuzes. Het is mogelijk dat media in deze dagen ook rechtstreeks bij organisaties informeren naar hun tarieven voor 2019.

Uiterlijk 23 november bekend
In de algemene voorwaarden van de branche staat ‘dat de prijswijziging niet eerder ingaat dan 1 kalendermaand vermeerderd met 1 week na de aankondiging’. Dit betekent dat de uiterlijke bekendmaking van de tarieven voor 2019 door kinderopvangorganisaties op 23 november 2018 ligt. Dan dienen alle aanbieders hun prijzen voor 2019 bekend te hebben gemaakt aan ouders en staat het normaliter ook op hun website.

Naast de tariefprognose voor 2019 is het uiteraard van belang om de kinderopvangtoeslag erbij te betrekken. Want bij de tarieven gaat het immers om brutobedragen, niet om nettobedragen. Door alleen de tarief(stijging) te benoemen, geeft dat een scheef beeld voor de werkelijke kosten voor ouders, omdat zij – afhankelijk van het gezamenlijke inkomen – een deel terug kunnen ontvangen. De tabel kinderopvangtoeslag 2019 is hier te raadplegen.

Recent Posts