Ruilformulier

Wanneer u wilt ruilen, willen wij graag de datum van te ruilen dag(delen) 3 weken van te voren weten; dit i.v.m. planningen. Vul hiervoor het ruilformulier in via onze website onderaan rechts vindt je de link ruilformulier en extra-dagdelen. In de nabije toekomst zal dit via de ouderapp aangevraagd kunnen worden.

*Op KDV De Ontdekking kan onbeperkt geruild worden, wat vrij uitzonderlijk is. Er zijn wel wat punten waarop gelet moet worden om het allemaal te kunnen uitvoeren.
– Vakantiedagen kunnen geruild worden, mits dit op de groep te verwezenlijken is. Deze dagen moeten binnen 2 maanden na de genomen vakantie worden ingehaald.
– Als extra service willen we het voor alle ouders mogelijk maken om dagen dat hun kinderen ziek zijn geweest binnen 2 maanden na herstel op een ander tijdstip in te halen. Dit moet dan wel in onze planning passen.
– Als de groep vol is, is het niet mogelijk om te ruilen.
– Onze sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.