Toeslagenkaart 2018

 In Uncategorized

Toeslagenkaart 2018

Op deze kaart staan alle belangrijke bedragen voor de toeslagen in 2018 overzichtelijk bij elkaar.
U kunt zo snel nagaan wat de grensbedragen en percentage zijn voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Algemeen

Indexpercentage inkomen
Indexpercentage inkomen 1,76%

Huurtoeslag

Maximale huurgrens 
Aanvrager is jonger dan 23 jaar          € 417,34
Aanvragen is 23 jaar of ouder             € 710,68

Aftoppingsgrens
1-en 2-persoonshuishouden               € 597,30
3- en meer persoonshuishoudens      € 640,14

Maximaal inkomen 
1-persoonshuishouden jonger dan de AOW leeftijd            €22.400
Meerpersoonshuishouden jonger dan de AOW leeftijd      € 30.400
1-persoonshuishouden ouder dan de AOW leeftijd            € 22.375
Meerpersoonshuishouden ouder dan de AOW leeftijd      € 30.400

Vrijgesteld inkomen 
Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar   € 4.827

Zorgtoeslag

Maximaal inkomen
Alleenstaande                                            € 28.720
Aanvrager met toeslagpartner               € 35.996

Maximale toeslag
Alleenstaande                                           € 1.139 per jaar
Aanvrager met toeslagpartner              € 2.121 per jaar

Maximale toeslag 
Bij een inkomen tot en met € 20.451
Bedrag per jaar voor alleenstaande ouder
1 kind                                     € 4.253
2 kinderen                             € 5.230
Verhoging vanaf 3e kind     €    288

Bedrag per jaar voor ouder met toeslagpartner
1 kind                                    € 1.152
2 kinderen                            € 2.129
Verhoging vanaf 3e kind    €    288

Bij een inkomen hoger dan € 20.451 geldt een afbouwpercentage van 6,75%. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag

Kindgebonden budget

Verhoging voor kinderen vanaf 12 jaar
Leeftijd 12 tot en met 15 jaar    € 236
leeftijd 16 en 17 jaar                    € 421
Dit geldt bij een inkomen tot en met € 20.451

Vermogensvrijstelling voor huurtoeslag

Hieronder ziet u hoeveel vermogen de aanvrager maximaal mag hebben op 1 januari 2018

Maximaal vermogen
Alleenstaande                               € 30.000
Aanvrager met toeslagpartner   € 60.000

Per bewoner voor de huurtoeslag mag u € 30.000 extra meetellen

Vermogensvrijstelling voor zorgtoeslag en kindgebonden budget

Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget telt u bij het maximaal vermogen nog een extra vrijstelling op van € 83.415.
Hieronder ziet u hoeveel vermogen de aanvrager maximaal mag hebben op 1 januari 2018

Situatie                                            Maximaal vermogen 
Alleenstaande                                    € 113.415
Aanvrager met toeslagpartner       € 143.415

Kinderopvangtoeslag 

Maximum uurtarief 
Dagopvang                         € 7.45
Buitenschoolse opvang    € 6.95
Gastouderopvang             €5.91

Recent Posts